Publicist en een id-tje

Inhoud schrijven op internet, wat bedoelen we dan ?

Content schrijven

Met een iets buitenlandse uitdrukking praten we over CONTENT en dat kunnen alle media of middelen zijn : geschreven tekst, beeldende tekst of tekstuele beelden (video). Kan ook over diensten en / of producten gaan.
Je kunt dan een lang epistel schrijven, of een kort gebeuren terwijl de rest van de pagina gevuld wordt met statistieken of ander cijfermateriaal.

Journalistiek bedrijven

Schrijvende pers zoals journalisten doen dat ook, al gaat het bij hen in overwegende mate over actuele gebeurtenissen, vaak van dezelfde dag of nacht. Houden we ons meestal niet mee bezig. Wel achtergrond informatie, voorzover relevant.
Kunnen sliders aan de orde komen of videobeelden.

Publisher of Publicist

Noemen we het werken als publicist, je publiceert als schrijver van …..
Kennen we ook nog het fenomeen publisher, vanuit het Engels overgewaaid. Maar dat heeft iets méér te maken met uitgever, hoewel een website maken ook uitgeven is. En om dat eenvoudig te maken, haalde men het woord ‘content‘ naar Nederland. Maar dan weet je dus nog niets.

Inhoud maken

Zegt het woord inhoud dan méér, nou nee, er zit iets in, dus inhoud, maar wàt zit er dan in ?

Inhoud is alles waar een publicist inspiratie voor en over heeft, creatief met tekst en beeld, maar je wilt iets overbrengen naar de lezer en de kijker.
Het abstracte concreet maken, en soms om het juist weer ietsje abstract te maken.

Onderwerp is de clou, pointe, insteek, topic

Is wel duidelijk, dat zolang er geen specifiek onderwerp is, dit een oeverloos verhaal blijft. Dus komen er op volgende pagina’s onderwerpen die wel tot doel hebben om voor U als lezer ( of naar de tijd : je en jou ) interessant kunnen zijn. Voordeel kunnen bieden. Zo simpel is het. Een onderwerp. Een idee. Of laat het een id-tje zijn. Het zit ‘m namelijk niet altijd in de omvang. Veel méér op het juiste moment op de juiste plek met de meest juiste benadering, dat is de clou.


top pagina